XIX. Mångfald bland religioner: polyteism

Från de föregående exemplen på religiösa trossystem, är det uppenbart att tron på ett högsta väsende är ett otillräckligt kriterium på religion. Trots de kvardröjande, föråldrade fördomarna från vissa kristna kommentatorer, skulle denna punkt i allmänhet omedelbart hyllas av jämförande religionsvetare och religionssociologer. Status som religion skulle inte förvägras buddism, jainism eller hinduism, trots frånvaron av någon som helst uppfattning om ett högsta väsende eller skapargud. Om dessa exempel på panteistiska och ateistiska, men icke desto mindre obestridligen religiösa trossystem presenterar en kontrast till kristna idéer om vad en religion bör likna, så gör även polyteistiska trosläror, även om dessa är mindre lättfattligt presenterade i organiserad eller sammanhängande form. Taoismen, nu allmänt betraktad som en religion i läroböckerna av jämförande religion, utgör ett sådant fall. I motsats till uppenbarade religioner, stödjer sig taoism på naturdyrkan, mysticism, fatalism, politisk kvietism, magi och dyrkande av förfäder. Under århundraden var den officiellt erkänd i Kina som en organiserad religion, med tempel, gudstjänst och präster. Det underhöll uppfattningar om övernaturliga varelser, inklusive kejsar Jade, Lao-tse, Ling Po (marskalk för övernaturliga varelser) och Eight Immortals of Chinese folklore, City God, God of the Hearth, bland andra, tillsammans med oräkneliga andar. Taoismen saknar emellertid en högsta skapare, en frälsargud av det kristna slaget och en tydlig teologi och kosmologi. Fallet taoism illustrerar det faktum att religioner inte uppstår fullfjädrade som system av övertygelser, utövning och organisation. De genomgår processer av utveckling i alla dessa aspekter, och kommer ibland att omfatta element helt stick i stäv med tidigare föreställningar. Anhopningar av myt och ritual samt förändringar i organisering har varit normala i religionens historia, och några av dessa nya element är tidvis endast delvis assimilerade och är ingalunda alltid förenliga med varandra.

XIXa. Mångfald bland religioner: ett modernt exempel
LADDA NER VITBOKEN