XVII. Mångfald bland religioner: hinduism

Hinduism är en annan religion, vilken genom sin enorma mångfald, inte kan uppfylla testet för monoteistiskt kriterierium för religion, vilket kan hittas i olika västerländska länder. I sin klassiska form kan hinduism representeras som en form av icke-dualistisk panteism, i vilken Brahman är den absoluta men opersonliga gudomen, anden, som finns inneboende inom allt väsen. Brahman anses nå bortom gott och ont. Han framställs inte så mycket som en skapare, som en genomträngande kraft från vilken allting utstrålar och till vilken allting återvänder. Han är inte bara allestädes närvarande utan han är allt. Den frigjorda själen blir ett med honom och inser att inget annat existerar. Men denna form av gudom är emellertid fjärran från uppfattningar om gudom, som man finner i kristen monoteism. Dessutom finns den jämsides med andra representationer av pluralistiska gudomligheter, vilka, genom att förändra och omvandla sig från det ena till det andra, representerar de polyteistiska aspekterna av hinduism. Med tanke på toleransen inom hinduism för satser och påståenden som, enligt västerländsk logik, är internt motsägelsefulla, skulle det vara omöjligt att bekräfta att hinduismen är specifikt panteistic eller polyteistisk: den är klart båda. I båda fallen misslyckas den med testet att vara ett monoteistisk system som postulerar en skapargud, en dualistisk kosmologi, och behovet av rättfram dyrkan av denna gud, sådana som de förutfattade meningarna om vad en religion bör likna, vilka kan vara framkastade av dem som är förtrogna endast med de judisk-kristna-islamiska traditionerna.

XVIII. Hinduism: sankhyaskolan
LADDA NER VITBOKEN