Bryan Ronald Wilson

Bryan Ronald Wilson är Reader Emeritus i sociologi vid University of Oxford. Från 1963 till 1993 var han också en Fellow of All Souls College, och valdes år 1993 till Emeritus Fellow.

I mer än 40 år har han förrättat forskning inom religiösa minoritetsrörelser i Storbritannien och utomlands (bland annat i USA, Ghana, Kenya, Belgien och Japan). Hans arbete har innefattat läsning av publikationer från dessa rörelser och, varhelst det varit möjligt, varit i kontakt med deras medlemmar på deras möten, tjänstgöring och i deras hem. Det har också medfört oavbruten uppmärksamhet på och kritisk utvärdering av verk från andra forskare.

Han innehar Degrees of B.Sc. (Econ) och fil.dr vid University of London och fil.mag. vid Universitety of Oxford. År 1984 insåg Universitety of Oxford värdet av hans publicerade verk genom att ge honom graden D.Litt. År 1992 tilldelade katolska universitetet i Louvain i Belgien honom graden Doctor Honoris Causa. År 1994 valdes han till Fellow of the British Academy.

Vid olika tillfällen har han erhållit ytterligare följande utnämningar:

Commonwealth Fund Fellow (Harkness Foundation), University of California, Berkeley, United States, 1957–8;

Gästprofessor vid University of Ghana 1964;

Styrelseledamot i amerikanska rådet för vetenskapliga samfund (American Counsel of Learned Societies), vid University of California, Berkeley, USA, 1966–67;

Forskningskonsult för religionssociologi vid universitetet i Padova, Italien, 1968–72;

Gästande styrelseledamot i Japan Society, 1975;

Gästprofessor, The Catholic University of Louvain, Belgium, 1976; 1982; 1986; 1993;

Gästprofessor i Sniderprogrammet vid University of Toronto, Kanada, 1978.

Gästprofessor i religionssociologi, och konsult för Religious Studies i Mahidol University, Bangkok, Thailand, 1980–1;

Gästande styrelseledamot i Scottprogrammet, vid Ormond College, University of Melbourne, Australien, 1981;

Gästprofessor vid University of Queensland, Australien, 1986;

Distinguished Visiting Professor, University of California, Santa Barbara, California, United States, 1987;

Under åren 1971–75, var han ordförande i Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (den världsomspännande organisationen för denna vetenskapsgren). År 1991 valdes han till hedersordförande för organisationen som nu döpts om till Société Internationale de Sociologie des Religions.

Ledamot för the Society for the Scientific Study of Religion (United States)1977–9;

Under flera år, European Associate Editor, Journal for the Scientific Study of Religion;

I sex år, chefredaktör för Annual Review of the Social Sciences of Religion.

Han har föreläst om religiösa minoritetsrörelser i stor utsträckning i Storbritannien, Australien, Belgien, Kanada, Japan och Förenta staterna, samt då och då i Tyskland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge och Sverige.

Han har kallats som expertvittne angående sekter i domstolar i Storbritannien, Nederländerna, Nya Zeeland och Sydafrika och har tillhandahållit bevis under edligt intyg för domstolarna i Australien och i Frankrike. Han har också ombetts att ge expertutlåtande om religiösa rörelser för parlamentets utskott för inrikes frågor i underhuset (Parliamentary Home Affairs Committee of the House of Commons).

Han har bland annat publicerat nio böcker som ägnas helt eller delvis till religiösa minoritetsrörelser:

Sects and Society: the Sociologi of Three Religious Groups in Britain, London: Heinemann and Berkeley: University of California Press, 1961; omtryckt, Westport, Conn., United States; Greenwood Press, 1978;

Patterns of Sectarianism (redigerad) London; Heinemann, 1967;

Religious Sects [Religiösa sekter], London: Weidenfeld och Nicholson; New York: McGraw Hill, 1970 (även utgiven i översättning till franska, tyska, spanska, svenska, tyska och japanska);

Magic and the Millennium, London: Heinemann och New York: Harper and Row, 1973;

Contemporary Transformations of Religion, London: Oxford University Press, 1976 (även utgivna i italiensk och japansk översättning);

De sociala effekterna av nya religiösa rörelser (redigerad) New York, Ros Sharon Press, 1981;

Religion in Sociological Perspective, Oxford: Clarendon Press, 1982 (även utgiven i italiensk översättning; japansk översättning pågår);

The Social Dimensions of Sectarianism, Oxford: Clarendon Press, 1990;

A Time to Chant: the Soka Gakkai Buddhists in Britain, [med K. Dobbelaere] Oxford: Clarendon Press, 1994 (japansk översättning i förberedelse).

Han har också bidragit med mer än 25 artiklar om religiösa minoritetsrörelser för redigerade verk och vetenskapliga tidskrifter i Storbritannien, Förenta staterna, Frankrike, Belgien, Tyskland, Nederländerna och Japan. Han har bidragit med artiklar till Encyclopaedia Britannica; the Encyclopedia of Social Sciences, the Encyclopedia of Religion, och förbereder för närvarande ett provisionsbaserat bidrag till Enciclopedia Italiana.

LADDA NER VITBOKEN