XIV. Mångfald bland religioner: buddism

Buddismen framstår som ett större exempel på en religion vilken utmanar det underförstådda antagandet, att en religion nödvändigtvis är monoteistisk. Buddism är inte ett system av monoteistisk tro, och även i de grenar av buddism i vilka det finns ett tydligt engagemang för idén om Buddha själv som en frälsare, till exempel i sekterna Jodoshu och Jodoshinshu Pure Land i Japan, kommer denna uppfattning till korta angående att betrakta Buddha som en skapargud. Buddism i allmänhet förnekar inte existensen och aktiviteten hos en variation av gudar, och medan de i en del buddistiska sekter kan vara föremål för vördnad och blidkande, medges de ingen väsentlig roll i tingens ordning vilken förkunnas i buddistiska läror, och anses förvisso, liksom människor, lyda under lagarna om karma och reinkarnation. För att illustrera karaktären hos buddism, följer nu en kort beskrivning av lärorna i theravadabuddism, buddismen på Sri Lanka, Burma, Thailand och Kambodja, vilken allmänt betraktas som den äldsta traditionen av västerländska forskare.

XV. Theravadabuddism
LADDA NER VITBOKEN