IX. Abstrakta definitioner

Om religioner skall beviljas jämlikhet av staten, blir det nödvändigt att anta abstrakta slutgiltiga villkor för att omfatta mångfalden av religiösa fenomen. En sådan användning av abstrakt språk, som kan betraktas som ”kliniskt” i betydelsen av att inte bli nedsmutsat av de speciella traditionerna och förutfattade meningarna om någon enda religion, kommer ovillkorligen att misslyckas med att fånga alla de inneboende egenskaperna hos varje specifik troslära. Det kommer inte att tömma ut vare sig de kognitiva eller de emotionella aspekterna hos tro, ritual, symbolik och installationer. Detta sociala vetenskapliga närmande möjliggör objektiv jämförelse, analys och förklaring, men det möjliggör inte, och gör inte anspråk på att förmedla hela kärnan i den inre betydelsen eller emotionella dragningskraften som en religion har för dess egen anhängare.

X. De konstituerande beståndsdelarna i moderna definitioner
LADDA NER VITBOKEN