En scientologs kodex utgavs ursprungligen år 1954. I denna kodex ger L. Ron Hubbard en scientolog riktlinjer för kampen för mänskliga rättigheter och rättvisa genom sociala reformer. Det är en viktig kodex för alla scientologer som är aktiva i samhället. Kodexen ändrades 1969 och igen 1973 och presenteras här i slutlig form.

Som scientolog förbinder jag mig att följa Scientologys kodex för allas väl:

1 Att hålla scientologer, allmänheten och pressen korrekt informerade om Scientology, samhället och den psykiska hälsovårdens område.

2 Att efter bästa förmåga och kännedom använda Scientology för att hjälpa min familj, mina vänner, de grupper jag tillhör och världen i stort.

3 Att vägra acceptera för auditering – och vägra ta emot pengar från – varje preclear eller grupp som jag inte ärligt känner att jag kan hjälpa.

4 Att fördöma och göra allt jag kan för att avskaffa alla former av skadliga gärningar mot livet och mänskligheten.

5 Att avslöja och hjälpa till att avskaffa alla fysiskt skadliga metoder inom området för psykisk hälsovård.

6 Att hjälpa till att rensa upp området för psykisk hälsovård och förhindra att det solkas ned på nytt.

7 Att skapa en atmosfär av trygghet och säkerhet inom området för psykisk hälsovård, genom att utrota de missförhållanden och den brutalitet som finns däri.

8 Att understödja sanna humanitära strävanden inom områdena för mänskliga rättigheter.

9 Att hylla principen om lika rättvisa för alla.

10 Att arbeta för yttrandefrihet i världen.

11 Att aktivt fördöma undertryckandet av kunskap, visdom, filosofi eller data som skulle kunna hjälpa mänskligheten.

12 Att understödja religionsfrihet.

13 Att hjälpa Scientology-organisationer och -grupper att förena sig med andra grupper i samhället.

14 Att lära ut Scientology på en nivå där folk kan förstå och använda det.

15 Att betona rätten att använda Scientology som en filosofi, i alla dess tillämpningar och former, inom de humanistiska ämnena.

16 Att kräva standardmässig och oförändrad tillämpning av Scientology inom områdena etik, processing och administration i Scientology-organisationer.

17 Att ta min del av ansvaret för Scientologys inflytande i världen.

18 Att göra Scientology större och starkare i hela världen.

19 Att vara ett exempel på Scientologys effektivitet och visdom.

20 Att göra världen till en förnuftigare och bättre plats.

LADDA NER VITBOKEN