”Vi har fastställt att ni är befriade från federal inkomstskatt enligt paragraf 501(a) av skattelagstiftningen som en organisation som beskrivs i paragraf 501(c)(3).”

Se även: ”Skattebefrielse för Scientology-kyrkan beviljad av skattemyndigheten i USA”

Scientology-kyrkor i Förenta staterna

LADDA NER VITBOKEN