”Slutsatsen att [kyrkan] är en religiös institution, berättigad till skattebefrielse, är ofrånkomlig.”

Se även: ”1983: Dom från Australiens högsta domstol om Scientology-kyrkan”

Scientology-kyrkor i Australien

LADDA NER VITBOKEN