”Scientology-organisationens tankegods har att göra med transcendentala företeelser och människans plats och betydelse i världen. Dessa lärosatser från L. Ron Hubbard, principen att den odödliga själen bär på livsenergi (THETA) och principen om THETANEN, och principen om dess förhållande till det materiella universum betecknat MEST, och principen om själens färd genom otaliga livstider, och principen om vägen till högre nivåer (CLEAR och [OPERERANDE] THETAN) som erinrar om frälsningsnivåer, karaktäriserar en filosofisk övertygelse eller ett trossamfund.”

Se även: ”Domstolsutslag om religionen Scientology i Tyskland”

Scientology-kyrkor i Tyskland

LADDA NER VITBOKEN