”Ministeriet har beslutat att bevilja registrering av den religiösa organisationen benämnd ’IGLESIA DE SCIENTOLOGY DE ESPAÑA’ […] i enlighet med vad som fastställts i artikel 5 i grundlagen 7/1980 […] om religionsfrihet, […] för att garantera bedrivande av verksamhet som sker i enlighet med reglerna som fastställts i ovanstående lag.”

Scientology-kyrkor i Spanien

LADDA NER VITBOKEN