”Jag […] förklarar att kapellet på 146 Queen Victoria Street är en mötesplats för hållande av gudstjänst.”

Se även: ”2013: Historisk dom från Högsta domstolen i Storbritannien om religionen Scientology”

Scientology-kyrkor i Storbritannien

LADDA NER VITBOKEN