”[…] eftersom Scientology-kyrkan har fått erkännande i USA som ett trossamfund borde den ha fått sin religiösa status i Italien erkänd och därmed tillåtits att utöva sin tro och värva nya anhängare […]”

Se även: ”Högsta domstolen i Italien erkänner Scientologys religiösa status”

Scientology-kyrkor i Italien

LADDA NER VITBOKEN