”Scientology […] har beviljats status som äkta religion och allmännyttig ideell organisation av amerikanska skattemyndigheten […] [kyrkan] tillhandahöll även tillräckliga bevis för att övertyga oss om att Scientology-kyrkan i Österrike är en religion.”

LADDA NER VITBOKEN