”Genom att grundligt undersöka de bevis som lagts fram, fastställde domstolen att grundarna och den person som bemyndigats att representera den frivilliga sammanslutningen av de fysiska entiteterna har juridiskt medborgarskap och att dessa personer till fullo uppfyller de krav som stadgats i artiklarna 11 och 12 enligt lagen om juridisk status för kyrkor, religiösa samfund och religiösa grupper som skall registreras i ett särskilt domstolsregister över kyrkor, församlingar och religiösa grupper som en kyrka, under titeln: Scientology-kyrkan i Makedonien.”

LADDA NER VITBOKEN