”[…] allmän religionsutövning kan säkerställas både av föreningar som omfattas av lagen från den 1 juli 1901 […] och i enlighet med kraven i artikel 25 av lagen från den 9 december 1905.”

LADDA NER VITBOKEN