”Vi bifogar härmed ditt registreringsbevis som behörig vigselförrättare i provinsen Ontario.”

”Scientology-kyrkan i Quebec, auktoriserad att förrätta vigsel.”

”Härmed intygas att en pastor eller präst vigd av Scientology-kyrkan BC, som är en religiös organisation enligt äktenskapslagens definition, registrerades av direktören för vitalstatistik i Victoria BC och är behörig vigselförrättare i provinsen British Columbia.”

”Härmed intygas att [pastor], som är prästvigd eller utnämnd enligt Scientology-kyrkans ceremonier och stadgar i Alberta, är behörig vigselförrättare inom provinsen Alberta i Kanada, efter att ha uppfyllt kraven i äktenskapslagen.”

”Härmed intygas att pastor [präst inom kyrkan] har registrerats som behörig vigselförrättare vid vitalstatistiska byrån i provinsen Manitoba.”

Scientology-kyrkor i Kanada

LADDA NER VITBOKEN