”Eftersom Scientology baseras på begreppet ’ande, sinne, kropp’ benämns den en religiös verksamhet över hela världen. I praktiken kan den jämföras med Veda eller meditation som i väst skulle kategoriseras som religiösa aktiviteter kallade new age.”

LADDA NER VITBOKEN