”Din begäran om tillstånd att förrätta vigsel mellan [församlingsmedlemmar] på 20 Southbridge i Edinburgh […] har beviljats av chefen för allmänna registreringsmyndigheten.”

LADDA NER VITBOKEN