”Jag, vice bitr. samfundsregistrator, intygar härmed att jag denna dag har registrerat SCIENTOLOGY-KYRKANS MISSION I NAIROBI under 10 § av samfundslagen.”

LADDA NER VITBOKEN