”Härmed intygas att Scientology-kyrkan har registrerats enligt samfundsförordningen 1954.”

LADDA NER VITBOKEN