”Kyrkan har godkänts som en allmännyttig organisation enligt 30 § i inkomst­skatte­lagen, och inbetalningar och upplupna intäkter undantas från inkomstskatt […] donationer av eller till den allmännyttiga organisationen undantas från doneringsskatt.”

Scientology-kyrkor i Sydafrika

LADDA NER VITBOKEN