”Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka intygar att Scientology Applied Religious Philosophy Foundation of Sri Lanka Limited har bildats enligt bolagslagen.”

LADDA NER VITBOKEN