”Denna stiftelse är en religiös, social stiftelse […]. Dess syfte är att tillkännage, presentera, sprida, praktisera, säkerställa och bevara renheten och integriteten hos Scientology tillämpad religiös filosofi, vilken har utvecklats av L. Ron Hubbard […]”

LADDA NER VITBOKEN