”Detta certifikat fastställer att samfundet är en juridisk person och att dess verksamhet gör det till en religiös organisation.”

LADDA NER VITBOKEN