”Så snart sökanden anses vara en ny religion måste den inlämna information om sina religiösa lärosatser, syften, skrifter, ritualer och religiösa organisationsstrukturer osv. till ministeriet som underlag. Därför har er organisations ansökan om att uppgraderas till ett nationellt trossamfund beviljats. Härmed accepteras ert samfund som en ny religion.”

Scientology-kyrkor i Taiwan

LADDA NER VITBOKEN