Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

VII. FRAMTRÄDANDET AV MAHDI – DESS SAMBAND MED SCIENTOLOGYS MÅL

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai skrev detta om mahdi:

Därför, på grund av inre nödvändighet och beslutsamhet, kommer framtiden att se en dag då de mänskliga samhället kommer att bli fyllt med rättvisa och då alla kommer att leva i lugn och ro, när människor kommer att vara i full besittning av dygd och perfektion. Inrättandet av ett sådant tillstånd kommer att ske genom mänskliga händer men med gudomlig hjälp. Och ledaren för ett sådant samhälle, som kommer att vara mänsklighetens räddare, kommer att på hadiths språk kallas mahdi.

I olika ledande religioner i världen såsom hinduism, buddism, judendom, kristendom, zoroastrianism och islam finns hänvisningar till en person som skall komma som mänsklighetens räddare. Dessa religioner har vanligtvis givit lyckliga budskap om hans ankomst, även om det naturligtvis finns vissa skillnader i detalj som kan urskiljas när dessa lärdomar jämförs noggrant. Den heliga profetens hadith som alla muslimer är överens om, ’mahdi är min avkomma’, syftar på samma sanning.

L. Ron Hubbard skrev: ”Scientologys mål är att göra individen kapabel att leva ett bättre liv enligt sin egen uppfattning, tillsammans med sina medmänniskor, samt att spela ett bättre spel.”

År 1965, skrev L. Ron Hubbard, Scientologys mål:

En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framsteg och ärliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga till högre höjder – dessa är Scientologys mål.

Dessa mål, som första gången kungjordes för en orolig värld år 1965, är helt inom räckhåll för vår teknologi.

Opolitisk till sin natur välkomnar Scientology varje individ av vilken trosbekännelse, ras eller nationalitet som helst.

Vi strävar inte efter revolution. Vi strävar bara efter evolution till högre tillstånd för individen och för samhället.

Vi är på väg att uppnå våra mål.

Efter ändlösa årmiljoner av okunnighet om sig själv, sitt sinne och universumet, har ett framsteg för människan gjorts.

Andra bemödanden som människan gjort har överträffats.

De samlade sanningarna från femtiotusen år av mänskligt tänkande, förfinat och utvecklat genom nya upptäckter om människan, har skapat denna framgång.

Vi välkomnar dig till Scientology. Vi förväntar oss endast att du hjälper oss att uppnå våra mål och hjälper andra. Vi förväntar oss att du själv blir hjälpt.

Scientology är den mest vitala rörelsen på jorden idag.

I en orolig värld är arbetet inte lätt. Men om så vore skulle vi inte behöva göra det.

Vi respekterar människan och anser att hon är värd hjälp. Vi respekterar dig och tror att även du kan hjälpa.

Scientology är inte skyldig att hjälpa. Vi har inte gjort något som vi måste sona. Hade vi gjort det, skulle vi inte vara klarsynta nog att göra det vi gör.

Människan misstror alla erbjudanden om hjälp. Hon har ofta blivit bedragen, hennes tillit har krossats. Alltför ofta har hon givit sitt förtroende och blivit bedragen. Vi kan begå fel, för vi bygger en värld med brutna strån. Men så länge du är en av oss skall vi aldrig svika ditt förtroende.

Solen går aldrig ner över Scientology.

Och må en ny dag gry för dig, för dem du håller av och för människan.

Våra mål är enkla om än stora.

Och vi kommer att lyckas, och vi gör framsteg för varje nytt jordevarv.

Vi tar gärna emot din hjälp.

Vår hjälp är din.

För Scientologys framtid, skrev L. Ron Hubbard:

Med hjälp av Scientology kan människan förhindra sinnessjukdom, kriminalitet och krig.

... den viktigaste kapplöpningen på jorden står idag inte mellan en nation och en annan. Den enda kapplöpningen som spelar någon roll i detta ögonblick är den som sker mellan Scientology och atombomben. Som det har sagts av välkända auktoriteter kan människans historia mycket väl bero på vilken av de två som vinner.

L. Ron Hubbard försökte aldrig ge sken av att vara någonting annat än en människa. Om hans arbete kommer att bära frukt då skulle det likväl uppfylla mahdis profetior. Vad beträffar de andra religionerna, hänvisar buddismen till Metteyyas återkomst. Återigen är denna profetia om en människa som skulle avsluta Buddhas arbeten. Tidpunkten för Metteyyas återkomst har etablerats i pali vara omkring 2 500 år efter Buddhas död. Det var ungefär det år då Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen publicerades år 1950. Det var några korta år efter det, som L. Ron Hubbard skrev sin dikt, Hymn of Asia, där han i inledningen ställde frågan: ”Är jag Metteyya?” Sedan dess har Scientology-rörelsen vuxit till 8 miljoner medlemmar världen över, och fortsätter att växa. Det har etablerats skolor, program för narkomanrehabilitering, program för rehabilitering av kriminella och världsomspännande undersökningar för elimineringen av orsakerna till sinnessjukdom. Ovanpå detta håller den hela tiden på att höja förmågorna, medvetanden och intelligensen hos människor som antar utmaningen som L. Ron Hubbard har lagt framför dem.

Sedan Hubbard lämnade sin kropp år 1986 har han och Scientology-organisationer bokstavligen fått tusentals och åter tusentals proklamationer, utmärkelser och erkännanden från myndigheter och organisationer och individer världen över.

Slutsats
LADDA NER VITBOKEN