V. SCIENTOLOGY OCH IMAM ZAMAM

I Shi’ite Islam finns profetian om Muhammeds (PBUH) som lämnade en avgörande hadith (dvs. muntlig tradition) som anger: ”Jag lämnar er med viktiga saker. Koranen, som är boken om Gud och min Ahlul-Bait (familj av Guds hus), och ni må aldrig separera dem.” Det finns en annan profetia i en annan hadith och det är att varje vers i Koranen har sju betydelser och dessa betydelser överlämnades av Ali of the Household of The Prophet (Ali av profetens hushåll) till imamen som sedan överlämnade den till nästa imam. Imamen är den andlige ledaren av all islam enligt Shi’ite läror. Dessa sju olika betydelserna i Koranens verser kan antingen vara uppenbara eller dolda. Den nuvarande andliga ledaren benämns imam Zamam, och han är nu i ett tillstånd av Ghaib, som när det översatts betyder dold eller frånvarande. Denna imam Zamam är i ett tillstånd där ingen kan se, höra eller beröra honom genom de vanliga perceptionerna, så det verkar som om han är frånvarande. Men i själva verket är han emellertid inte frånvarande men ganska seriöst närvarande. Detta är en framstående och mystisk del av islam, men det är möjligt att ett sådant tillstånd med lätthet skulle kunna uppnås genom tillämpning av Scientology-teknologin och att imam Zamam skulle kunna upplevas. Al-Hamd Li’ Llah (Tack gode Gud)!

VI. Scientologys utövningar
LADDA NER VITBOKEN