Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

SLUTSATS

Islam och Scientology har vissa likheter. Strävan efter kunskap och visdom är de högsta bland dem. De vill båda lyfta och frigöra människan. Båda har djupa och högst respekterade övertygelser om andra religioner och sekteristiska utövningar. Båda har blivit orättvist förföljda i media med skriande falsk information som spridits om dem. Båda har blomstrat trots detta. Det är emellertid tron på att människan kan bli hjälpt som för dessa två religioner till studier av denne författare, och denne författare tror att båda religionerna inte bara har mycket att erbjuda mänskligheten, men åt varandra likväl.

Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada
4 april 1996
Japan

Författare
LADDA NER VITBOKEN