I. ISLAM TÄCKER ALLA RELIGIONER; SCIENTOLOGY SOM RELIGIONERNAS RELIGION

Islam grundades av Muhammed (frid vare med honom och hans ättlingar). I Koranen, som muslimer absolut tror på som Guds ord, kan man bli förvånad över att finna det skrivet, att sanningen som har existerat över hela detta universum före bildandet av den här världen, också kallas islam. Alla budbärare och Guds profeter sedan Adam har undervisat ”islam”. Enligt den muntliga traditionen av islamisk profetia, sägs antalet Guds sändebud vara 313, emedan antalet profeter sägs vara 124 000.

Det avslöjades att dessa budbärare och Guds profeter sändes till alla samhällen, stammar och raser och att de spred samma sanning på vart och ett språk. I kapitel #2, paragraf 136 i Koranen, står det: ”Säg! Vi tror på Gud och de saker som avslöjats för oss. Vi tror också på saker som har avslöjats för Abraham, Ismael, Isak, Jakob och stammarna såväl saker som givits till Moses och Jesus och saker som givits från Gud till alla profeter. Vi skapar aldrig diskriminering mellan någon av dem, och vi är muslimer.” Här är det arabiska ordet faraq som översätts som skapa aldrig diskriminering. Ordet betyder också separera, isolera, bryta igenom och skilja. Denna mening från Koranen innebär sålunda inte enbart att aldrig diskriminera andra religioner, men även att aldrig isolera eller bryta igenom dem. Detta betyder inte enbart en tolerans för judar, kristna, hinduer, buddister, och shintoister utan det innebär att hålla dem alla i vänskaplig aktning. Detta är vad den islamiska världen lär ut. Och om en muslim således skulle tala om islam, skulle han naturligtvis också inkludera kristendom, buddism, hinduism, shintoism och andra religioner inom ramen för sin förståelse. Detta är ursprunglig islam, uppenbarad genom profetian för Mohammed (PBUH).

Som en jämförelse är Scientology, såsom L. Ron Hubbard förklarade, religionernas religion. Detta skildras i videon Introduktion till Scientology där intervjuaren frågar L. Ron Hubbard ifall en församlingsmedlem från den romersk-katolska kyrkan eller den anglikanska kyrkan kan bli medlem i Scientology. L. Ron Hubbard svarade att det skulle de kunna, och förklarade att Scientology är en religionernas religion.

I vad som också skulle kunna vara en stor likhet med islamisk tradition, sade L. Ron Hubbard i en föreläsning från den 3 juni 1955, med titeln Människans hopp:

Jag skulle vilja hedra de stora andliga ledarna från förr – inte från modern tid, utan från förr – eftersom dessa människor lämnade efter sig tillräckligt mycket tradition för att göra oss medvetna om det faktum att det finns en andlig sida hos människan. Dessa stora andliga ledare har blivit hängda, smädade, vantolkade, felaktigt citerade, har inte blivit förstådda över huvud taget, men icke desto mindre är det genom deras händer som en fackla förts vidare genom århundradena, så att vi kunde kulminera med större framgång för människan och lite hopp för hennes framtid. ...

Och en av de som förde den vidare var en man vid namn Moses. Och återigen fördes den vidare till en man vid namn Kristus. Och han förde den vidare, och till och med arabländerna fick behållning av det här genom sin egen profet, Muhammed.

I häftet Vägen till lycka, skrev L. Ron Hubbard:

Tolerans är en bra grund att bygga mänskliga relationer på. När man betraktar de blodbad och det lidande som har vållats av religiös intolerans under mänsklighetens hela historia och in i modern tid, förstår man att intolerans är en mycket överlevnadsfientlig företeelse.

Religiös tolerans innebär inte att man inte kan ge uttryck åt sin egen övertygelse. Det innebär dock, att försök att underminera eller angripa andras religiösa tro och övertygelse alltid har varit en snabb väg till problem.

I Scientology-kyrkans trosbekännelse, skrev L. Ron Hubbard:

Vi inom kyrkan tror

Att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter.

Att varje människa har en oförytterlig rätt till sina egna religiösa bruk och deras utövning. ...

Att varje människa har en oförytterlig rätt att bilda, välja, hjälpa och stödja sin egen organisation, kyrka och regering.

Man kan se att L. Ron Hubbards verk påtagligt liknar islam i detta avseende.

II. Betydelsen av islam
LADDA NER VITBOKEN