Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

IV. AHLUL‐BAIT – ATT UTFORSKA FÖRHÅLLANDET MELLAN ISLAM OCH SCIENTOLOGY

För att förstå att islam och Scientology är förenliga och i överensstämmelse, hjälper det att känna till Ahlul-Bait. Med anledningen av uttal, stavas termen Ahlul-Bait, men det är i själva verket Ahl al-Bait. Ahl betyder familj och al-Bait betyder Guds hus. Således betyder Ahlul-Bait, familj av Guds hus, även om det allmänt anses betyda: ”Familjen av profetens hushåll.”

Medan Koranen uppmuntrar muslimer att acceptera att tidigare profetior och kunskaper egentligen är en del av islamisk tro och en plats för islamiska studier, så gör även Scientology i viss utsträckning. På liknande sätt skriver L. Ron Hubbard: ”Fenomenen i Scientology har upptäckts och är gemensamma för alla människor och alla livsformer.” Han sade också när han beskrev Scientologys mål: ”De samlade sanningarna från 50 000 års mänskligt tänkande, koncentrerade och utvidgade genom nya upptäckter om människan, har gjort denna framgång möjlig.” Det är uppenbart att både Scientologys och islams läror har den uppfattningen att deras filosofier och vetenskap (båda dessa religioner gör anspråk på att ha både filosofier och vetenskap eftersom de är religioner i ordets mångsidigaste och fullaste bemärkelse och både deras filosofier och deras vetenskap är påvisbara) omfattar inte bara deras egna anhängare utan gäller för alla sidor av livet och dess samspel inom universumet och därutöver. Ur denna synvinkel kunde båda religionerna anse sig ha förståelsen, att de utgör en del av familjen mänskligheten och att mänskligheten är någonting som skall bli hjälpt genom deras respektive kunskaper om livet och universum.

... kunde båda religionerna anse sig ha förståelsen, att de utgör en del av familjen mänskligheten och att mänskligheten är någonting som skall bli hjälpt genom deras respektive kunskaper om livet och universum.

En väsentlig och mycket grundläggande aspekt hos både Scientology och de islamiska religionerna är att de båda tror att människan i grunden är god. Detta skiljer sig mycket från kristendomen, som antar att människan består av arvsynd. Med en sådan grundläggande gemensam förståelse skulle denna författare bli förvånad om medlemmar av Scientology och islams religioner inte skulle kunna uppnå förståelse för varandra.

V. Scientology och imam Zamam
LADDA NER VITBOKEN