Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

Scientologys roll i utbytet med religioner

Idag möts religioner ute på gatorna och i getton i den urbana världen, snarare än bara i ett fridfullt landskap; religioner och världsåskådningar möts där människor möts under resan genom livet och vid döden, mycket ofta även inom familjer. Detta gäller i synnerhet Scientology-kyrkan, som är modern, urban och familjecentrerad.

Scientology-kyrkan har idag en mycket aktiv interreligiös dialog med representanter för de stora världsreligionerna, såväl som med nya religioner som enighetskyrkan samt ny-hinduiska och ny-buddistiska rörelser. Vid dessa diskussioner behandlar man inte bara religiösa frågor utan även frågor om krig och fred, ekologi och föroreningar, framtiden för familjen, kvinnors roll etc., och nya program och funktioner fastställs på en världsomfattande basis.

Scientology-kyrkan har idag en mycket aktiv interreligiös dialog med representanter för de stora världsreligionerna, såväl som med nya religioner som enighetskyrkan samt ny-hinduiska och ny-buddistiska rörelser. Vid dessa diskussioner behandlar man inte bara religiösa frågor utan även frågor om krig och fred, ekologi och föroreningar, framtiden för familjen, kvinnors roll etc., och nya program och funktioner fastställs på en världsomfattande basis.

VIII. Scientology som en ny religion
LADDA NER VITBOKEN