Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

Introduktion

Denna gemensamma rapport om Scientology-kyrkan har skrivits av en religionsforskare samt en socialarbetare och vetenskapsman. Fokus ligger på Scientology-kyrkans bakgrund, historia och nuvarande situation. Den huvudsakliga frågan att besvaras nedan är Scientologys roll och möjliga status som ”religion”: Är Scientology en religion eller inte?

Scientologys historia är kort. Den kan startas antingen från utgivningen år 1950 av L. Ron Hubbards bok Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen, eller från grundandet av den första Scientology-kyrkan i Los Angeles, Kalifornien, år 1954. Båda har naturligtvis samband med tänkesätt och livshistoria för L. Ron Hubbard (1911–1986), kallad grundare, för det var han som både skapade Dianetics principer och fastställde trossatserna inom Scientology.

Det faktum att Scientology har sina rötter i Amerika har lett till vissa kulturella detaljer hos Kyrkan. Engelskan är dess modersmål och dess livsstil så amerikansk att detta periodvis kan ha stört ansträngningar för djupare spridning inom kulturer som talar andra språk. Trots detta är den aktuella spridningen av Scientology-kyrkan anmärkningsvärd, även utanför västerländska områden.

Under en tidsperiod av 40 år har Scientology-kyrkan, enligt en rapport från Kyrkans president år 1994, etablerat en bas i 107 länder på alla kontinenter. Antalet etablerade organisationer – antingen en kyrka, en mission eller en organiserad grupp utövare – var då 2 318, och detta antal har ökat snabbt.

Tillväxten är särskilt anmärkningsvärd i Central- och Östeuropa, liksom i områden inom det forna Sovjetunionen, från Moskva och Sankt Petersburg och bort till Ukraina, Kazakstan, Moldavien och hela vägen till Sibirien: 21 nya missioner år 1994 och 24 år 1995. Ungern, med fler än 10 missioner, är ännu ett center i Östeuropa. Med en trend av tillväxt även inom avlägsna områden som Kina, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Latinamerika, närmar sig Scientology-kyrkan global spridning, åtminstone geografiskt.

Miljontals människor är utövande scientologer eller församlingsmedlemmar. Det är emellertid svårt att ge exakta siffror på grund av den speciella karaktären hos Kyrkan som förutom att erbjuda rum för religiösa ritualer, även är en arbetsplats och ett komplext socialt centrum för de engagerade och intresserade, utan att kräva hängivenhet på heltid för de människor som är i och runt om den. Detta är typiskt för många religiösa samfund.

Enligt Church of Scientology International fanns det år 1994 omkring 8 miljoner scientologer runt om i världen.

II. Om begreppet religion
LADDA NER VITBOKEN