Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

En ny ”bok-religion” som söker efter renlärighet

Scientology-kyrkan har, liksom väl etablerade religioner, en omfattande mängd litteratur med ett komplett bibliotek av texter, föreläsningar och filmer, som allihopa handlar om L. Ron Hubbards forskning och upptäckter av människans natur och anden. Detta bibliotek, som består av ett stort antal böcker, inklusive stora encyklopediska volymer och tusentals inspelade föreläsningar, är ett synligt bevis på att Scientology-kyrkan måste bekräftas som en ”bok-religion”. Denna trend sammanfaller med sådana världsreligioner som till exempel hinduism, buddism, konfucianism, taoism, judendom, zoroastrianism, kristendom och islam.

Denna massiva samling av texter, föreläsningar och dokument som skrevs, spelades in och producerades av L. Ron Hubbard utgör de samlade skrifterna inom Scientology. De utgör grunden för Kyrkans praktiserande medlemmar i deras ofta livslånga studier och arbetsinsatser i riktning mot de slutliga målen för Dianetics och Scientology, tillstånd som kallas Clear och Opererande thetan.

Auktoriserade texter har en speciell roll för scientologer när det gäller att överföra kunskap och traditioner som uppenbarligen anses vara heliga. Det fortlöpande arbetet i dessa texter kallas inte ”teologi” utan ”teknologi”, ett begrepp som har en mycket speciell betydelse i scientologkretsar. L. Ron Hubbard anses vara ”källan till teknologi” och hans budskap anses vara så unikt och oföränderligt att det inte kan tolkas av vem som helst. ”Andlig succession” är viktig, men den är inte relaterad till personer, som är fallet inom de flesta kristna kyrkor, utan istället till böcker; ingen inom Scientology-kyrkan kan således hävda att de har någon auktoritet att vara en ”budbärare” med ett privilegium att tolka L. Ron Hubbards skriftliga eller muntliga budskap idag eller framledes.

En religiös korporation, Religious Technology Center (RTC), skapades i Los Angeles år 1982 för att vara ”den högsta ecklesiastiska myndigheten angående den standardmässiga och oförvanskade tillämpningen av L. Ron Hubbards religiösa teknologier”. Det är den organisation som ansvarar för att ”trygga renheten hos religionen och Scientologys skrifter”. Dess uppgift har varit att skydda L. Ron Hubbards texter, inte att tolka dem.

Etableringen av RTC symboliserar en tydlig tendens i riktning mot renlärighet, vilket är ett gemensamt kännetecken för den andra generationen när en religion bildas. Under arbetet med att bygga upp en religion, till exempel när det gäller tvister om doktriner eller av andra skäl, har det ofta blivit nödvändigt för att bygga en ”kanon” för religionen, för att göra åtskillnad mellan den dogmatiska ”essensen” och ”de andra” texterna för att skydda profetens budskap och doktrinens renhet gentemot kättare och sekteristiska ansträngningar.

Begreppet om moderkyrkans auktoritet är en annan viktig process i samband med detta. Founding Church of Scientology, Washington D.C., var den ursprungliga moderkyrkan tills denna roll i mitten av 1960-talet gavs till Church of Scientology i Kalifornien. Denna roll har sedan flyttats över till Church of Scientology International (CSI), som grundades år 1981 och som nu från högkvarteret i Los Angeles betjänar alla Scientology-kyrkor.

VI. Scientologernas ritualer och livsstilar
LADDA NER VITBOKEN