Denna gemensamma rapport skrevs i januari 1996 av Juha och Marja Pentikäinen, vars CV:n sammanfattas nedan.

Juha Pentikäinen, fil.dr, är professor i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet i Finland och vid samhällsvetenskapliga institutionen på Tromsö universitet i Norge. Efter att år 1968 ha blivit filosofie doktor vid universitet i Åbo utnämndes han år 1972 till att starta den nya disciplinen för religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. Han har varit gästprofessor för Study of Religions, Cultural or Social Anthropology, Folkloristics and Scandinavian Studies vid universiteten i Kalifornien (Berkeley, Los Angeles), Texas (Austin), Minnesota (Minneapolis), Indiana (Bloomington) och Rom (Sapienza). Han har varit Finlands delegat inom FN och UNESCO och är medlem i samt rådgivare till flera arbetsgrupper och kommittéer som har tillsatts av regeringen och ministerier i Finland. Juha Pentikäinen har utfört fältarbete på alla kontinenter förutom Sydamerika och har hållit föredrag i mer än 60 länder. Han inbjöds år 1994 att starta en ny disciplin för religionsvetenskap vid samhällsvetenskapliga institutionen på universitetet i Tromsö. Hans mer än 20 böcker, 350 artiklar och 10 filmer har tilldelats flera internationella priser och utmärkelser. År 1995 blev han nominerad till medlemskap i Academia Scientiarum Fennica.

Marja Pentikäinen, som har en masterexamen, är chef vid utlänningskontoret i staden Tammerfors. Efter sin magisterexamen i sociologi fortsätter hon nu med en doktorsavhandling vid universitet i Tammerfors. Hon har varit socialarbetare och är idag ordförande för det kontor som hon startade 1989. Hon är föreläsare vid universiteten i Tammerfors och Helsingfors, är medlem av olika expertgrupper och kommittéer samt rådgivare till regeringen och parlamentet i frågor som rör utlänningar, invandrare och flyktingar, deras sociala problem, värderingar och religioner. Hennes publikationer inkluderar avhandlingen ”Culture is Key ” (1994): ”Finnish Emigration and Immigration” (1995), och en rapport skriven för UNESCO om utlänningar och flyktingar i Finland. År 1995 var hon ordförande för en paneldebatt om ”The Future of Family” vid Professors’ International Conference i Seoul, Korea.

I. Introduktion
LADDA NER VITBOKEN