II. Scientologer betraktar Scientology som en religion

Scientologys grundare, L. Ron Hubbards skrifter utgör grunden för religionen Scientology. Medan L. Ron Hubbard inte blir föremål för religiös tillbedjan, är det ingen tvekan om att han blir föremål för religiös beundran och hängivenhet. Enligt scientologer var L. Ron Hubbard i stånd att skapa både en religiös filosofi och metoder för praktisk tillämpning, varigenom mänsklighetens och alla religioners i grunden gemensamma ideal effektivt kan förverkligas. Scientologerna betraktar sin religion som 20:e århundradets religion, som skall förverkliga mänsklighetens eviga dröm om att göra världen till en bättre plats att leva i och hjälpa människan att hitta sin djupaste andliga identitet. L. Ron Hubbard menade själv, att Scientology hade sin grund i äldre religioners tradition, omfattande hinduismen, Vedareligionen, taoismen, buddismen, judendomen och kristendomen.

III. Ledande religionssociologer klassificerar Scientology som en religion
LADDA NER VITBOKEN