III. Ledande religionssociologer
klassificerar Scientology som en religion

Nästan alla handböcker om nya religioner innehåller ett kapitel om Scientology; bland dessa:

Eileen Barker, professor vid London School of Economics: New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society (1982), och New Religious Movements: A Practical Introduction (1989);

Bryan Wilson, Professor Emeritus vid Oxford University: The Social Dimensions of Sectarianism (1990); och

J. Gordon Melton: The Encyclopedia of American Religions (1993).

Scientology blir också kategoriserad som en religion i de flesta tyska publikationer som t.ex. Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen (1991).

Bryan Wilson skriver exempelvis utförligt i sin bok om vad som gör Scientology till en religion.

IV. Från Dianetics till Scientology
LADDA NER VITBOKEN