IV. Från Dianetics till Scientology

Dianetics var ursprungligen en tämligen begränsad terapeutisk metod utvecklad av L. Ron Hubbard. Dianetics blev rätt välkänd 1950, då L. Ron Hubbards bestseller Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen publicerades. Dianetics mål var att befria människan från sina traumatiska upplevelser och minnesbilder eller engrammen från dessa, så att hon kan uppnå ett tillstånd som L. Ron Hubbard kallar ”Clear”.

Nästan omedelbart började Dianetics expandera in i Scientology, där metafysik och andlighet framhävs. Den är baserad på idén att människan i grunden är en andlig varelse, eller thetan. Scientologys uppgift är att på nytt få thetanen, som blivit underkuvad av okunnighet och materia, tillbaka till medvetenhet om sin andliga natur.

Ingen religion har uppkommit som fullständig och komplett. Först efter decennier eller till och med århundraden har en religion utvecklats till en sådan medvetenhet om sig själv. Det tog till exempel kristendomen åtskilliga årtionden att forma en teologisk självförståelse och att organisera sig som en trosriktning. Det skulle inte vara rimligt att förvänta sig att Scientology från dess uppkomst blivit skapad till sin slutliga form.

V. Gudomlighet och livet efter detta
LADDA NER VITBOKEN