VII. Frälsning

Enligt Scientology är såväl detta livs och tidigare återfödelsers traumatiska upplevelser ett hinder för rationellt beteende och andlig utveckling. Syftet med Scientologys auditering är att befria thetanen från det ”reaktiva sinnet”, de dåliga minnenas bojor och att få fram frälsningens möjlighet i minnet igen.

Målet är ett gudliknande tillstånd av fullständig OT (Opererande thetan), vari thetanen är fri från alla detta livs begränsningar.

Bortsett från individuell frälsning ser Scientology det som sin uppgift att få ordning på hela vår planet och att skapa en civilisation där det inte finns vansinne, kriminalitet eller krig.

Scientology finner i likhet med indiska religioner, att människan måste befrias från det förflutnas gärningar (jämför karma i hinduismen och buddismen), som har staplat upp sig i kedjan av talrika återfödelser. Scientologys idé om frälsning omfattar både detta liv och livet efter döden. I båda fallen utlovas Bron till total frihet.

Bortsett från individuell frälsning ser Scientology det som sin uppgift att få ordning på hela vår planet och att skapa en civilisation där det inte finns vansinne, kriminalitet eller krig. I Scientologys terminologi är frälsning synonymt med ”överlevnad”. Denna innefattar både nuvarande liv och livet efter detta. Auditering och E-metern, som används för detta, hjälper individen att finna sin faktiska och ursprungliga identitet.

VIII. Scientology-kyrkan
LADDA NER VITBOKEN