V. Gudomlighet och livet efter detta

I Scientology sägs mycket lite om Gud. Men Scientology tror på Gud eller existensen av gudomlighet. Den kräver inte nödvändigtvis en teistisk, personlig gud, men en gudomlighet i en eller annan form, ett Högsta väsende, eller, som Scientology ofta uttrycker det, den åttonde inflytelsesfären eller gudsdynamiken.

Man bör också komma ihåg, att det är långt ifrån alla världens religioner som bekänner sig till en personlig gud. Detta gäller till exempel för stora delar av hinduismen. Och theravadabuddismen är i dess filosofiska form helt ateistisk. Trots detta har den vanligtvis status som en större religion.

VI. Uppfattning om människan
LADDA NER VITBOKEN