IX. Religiösa tjänster

Scientology-kyrkan har dess egna religiösa tjänster med dess egna pastorer, predikningar och trosbekännelse. En del av en helig tjänst kan också bestå av att lyssna på inspelade föreläsningar av L. Ron Hubbard. Och den omfattar också en ”Bön för total frihet”.

En kyrkohandbok, sammanställd av moderkyrkan i Kalifornien, innehåller också föreskrifter för namngivnings-, vigsel-, och begravningsceremonier. Namngivningsceremonin hålls för att hjälpa thetanen, den andliga varelsen, med att identifiera sig med sin nya kropp och formellt introducera den till sina föräldrar, släktingar och vänner.

De religiösa och kyrkliga tjänsterna har emellertid inte så central status i Scientology som i de traditionella kristna kyrkorna. Samtidigt skall man komma ihåg att religiösa tjänster i de olika religionerna utgör ett brett spektrum.

Till exempel går varje enskild individ eller familj till ett typiskt hindutempel för att förrätta egna ritualer och för att få vägledning av sina religiösa ledare, vanligtvis utan att det arrangeras gemensamma ritualer för alla. Dessutom är det bara naturligt att böner har en annorlunda betydelse i en religion där Gud förstås som en opersonlig entitet, jämfört med en religion där man tror på och kommunicerar med en personlig gud eller gudar.

X. Scientology är en religion
LADDA NER VITBOKEN