X. Scientology är en religion

Slutsatsen av det ovan anförda måste vara att Scientology i dess nuvarande form är en religion, vilken erbjuder viktiga religiösa tjänster, en bestämd tro och en välorganiserad religiös grupp.

Harri Heino
Tammerfors
26 oktober 1995

Harri Heino

Dr Harri Heino är professor i teologi vid Tammerfors universitet, Helsingfors, Finland.

Han är chef för forskningscentret vid den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Han skriver en bok om religioner i Finland med titeln Vad Finland tror på.

LADDA NER VITBOKEN