VI. Uppfattning om människan

I Scientology är det en grundläggande uppfattning, att människan framför allt är en andlig varelse, en thetan, en slags icke-materiell och odödlig själ, som besitter obegränsade styrkor och förmågor. Denna thetan tar en fysisk människokropp i besittning, när den kommer till världen.

I Scientology är det en grundläggande uppfattning, att människan framför allt är en andlig varelse, en thetan, en slags icke-materiell och odödlig själ, som besitter obegränsade styrkor och förmågor.

Thetanerna blev en gång infångade i den materiella världens bojor och förlorade sin kunskap om deras faktiska väsen. I den här aspekten påminner Scientology om gnosticism och neognostiska rörelser, i vilka det vanligtvis ansågs, att de sitter inne med en förlorad (ofta hemlig) kunskap om människans grundläggande identitet, och att deras uppgift är att väcka människans ursprungligen andliga och gudomliga medvetande, så att den även blir i stånd till att fritt gå över gränsen mellan liv och död.

VII. Frälsning
LADDA NER VITBOKEN