VII. Religiös organisation

Moderkyrkan för Scientology bildades som ett religiöst sällskap i Washington D.C. den 21 juli 1955 för ”spridning av den religiösa tro som kallas Scientology och att agera som en kyrka för religiös dyrkan av denna tro.” Under de nästa trettio åren, expanderade Scientology-kyrkan dramatiskt till att bli en global religion. Precis som vilken annan religion, är religionen Scientology förankrad i specifika platser för religiös dyrkan. Den sociala organiseringen av den internationella Scientology-kyrkan är baserad på en hierarki av fem olika typer av religiösa center.

För det första, Scientology-missioner tillhandahåller introduktionstjänster och auditering till nivån Clear. Även om missioner först och främst ägnar sig åt uppsökande verksamhet till personer som är obekanta med Scientology, är de också auktoriserade att leverera alla grundläggande ”vägar till Bron”. När en mission uppnår tillräcklig storlek, kan den bli en kyrka.

För det andra, Scientology-kyrkor tillhandahåller all auditering, utbildning och andra religiösa tjänster tillgängliga vid missioner. Men kyrkorna erbjuder också avancerad utbildning för auditörer och har befogenhet att viga pastorer. Regelbundna söndagssamlingar hålls.

För det tredje, Saint Hill-kyrkor och Avancerade organisationer är religiösa center för avancerad auditering och utbildning. Belägna i Sussex, Köpenhamn, Los Angeles och Sydney, specialiserar sig dessa center på den religiösa teknologin för att uppnå de inledande nivåerna av Opererande thetan.

För det fjärde, Flag Service Organisation, belägen i Clearwater, Florida, är det andliga huvudsätet för Church of Scientology International. Centret erbjuder alla tjänster, inklusive de högre nivåerna av utbildning som Opererande thetan och den högsta graden av utbildning av auditörer.

För det femte, Flag Ship Service Organisation, som utför sina tjänster ombord på Freewinds, ett 440 fot (134 m) långt fartyg hemmahörande i Karibien, är det enda center som erbjuder den högsta nivån av auditering. Dessutom tillhandahåller Flag Ship Service Organisation speciella kurser och en religiös fristad för andlig utveckling.

Denna hierarki av religiösa center fungerar under överinseende av moderkyrkan i Los Angeles, Church of Scientology International. Som ansvarig för att bevara och sprida religionen Scientology, har Church of Scientology International etablerat flera biträdande avdelningar. Golden Era Productions producerar och disseminerar ett brett spektrum av publikationer, filmer, och inspelningar. Två förlag – Bridge Publications i Los Angeles och New Era Publications i Danmark – hanterar publiceringen av L. Ron Hubbards böcker. Även om den ser ut som en modern koncernstruktur, betjänar denna kyrkliga organisation religiösa intressen genom att övervaka bevarandet och expansionen av religionen Scientology över hela världen.

Utöver att bevara och sprida dess religiösa teknologi, har Scientology-kyrkan utvecklat en rad allmänhetstjänster inom områdena drogrehabilitering, kriminalvård, administration och utbildning.

Hängiven bevarandet av kyrkans heliga skrifter och heliga läror, registrerar och övervakar Religious Technology Center användningen av Scientologys varumärken och copyrights. I beskyddandet av vad beträffar renlärighet i religionen, upprätthåller Religious Technology Center renheten i dess läror och ser till att kyrkans prästerliga verksamhet genomförs på en etisk grund.

Utanför kyrkans hierarki, grundades Church of Spiritual Technology år 1982 för att säkerställa överlevnaden av religionen genom att bevara L. Ron Hubbards verk på ett oförgängligt material. Som tecken på att dessa verk betraktas som heliga skrifter, har Church of Spiritual Technology utvecklat olika metoder för att bevara dem, däribland att skära in L. Ron Hubbards texter på rostfria stålplåtar som skall förvaras i titanbehållare, vilket kommer att garantera att de grundläggande dokumenten av religionen Scientology kommer att finnas kvar permanent. På det här sättet, har Church of Spiritual Technology övertagit ansvaret att skydda de heliga skrifterna från ”varje tänkbar katastrof, för att framtida generationer, även vandrande stammar av vildar tusentals år från nu, kommer att ha skrifterna för att återuppväcka religionen”.32

Utöver att bevara och sprida dess religiösa teknologi, har Scientology-kyrkan utvecklat en rad allmänhetstjänster inom områdena drogrehabilitering, kriminalvård, administration och utbildning. Narconon tillhandahåller tjänster och stöd för att minska droganvändning, Criminon arbetar med dömda brottslingar för att hålla dem borta från att återvända till fängelset, Vägen till lycka-programmet stödjer utvecklingen av personlig moral och social etik, och Applied Scholastics tillhandahåller utbildningsprogram med studie- och lärometoder. Genom dessa och andra program, utökar Scientology-kyrkan sitt religiösa uppdrag till sociala tjänster.

I fokus för Scientology-kyrkan förblir dock dess religiösa uppdrag. Så som L. Ron Hubbard avsåg, Scientology har planerats på en religiöst grundad organisation över hela världen. Inte alla ”nya religiösa rörelser” har varit så obesvärade med att identifieras som religioner. Till exempel, Transcendental meditation, grundad av Maharishi Mahesh Yogi, insisterade på att det inte var en religion, det var en sekulär organisation som erbjöd en rent vetenskaplig teknik för stressreducering.33 Men Scientology har alltid varit klar över sin status som en religiös organisation. Den statusen har bekräftats över hela världen av regeringar som har beviljat kyrkan samma juridiska erkännande och skattebefrielse som medges varje religion.

VIII. Scientology i Sydafrika
LADDA NER VITBOKEN