VI. Religiös upplevelse

Enligt religionshistoriker Mircea Eliade, återfinns den äldsta formen av religiös upplevelse i utövningar inom shamanismen. Genom att använda vad Eliade kallar ”ålderdomliga metoder av extas”, går shamaner in i trancetillstånd, hävdar att de färdas ut ur sina kroppar, och använder den kraft som erhållits genom sina extraordinära upplevelser, att hela kroppen, sinnet, och anden.27 I lokala, småskaliga, inhemska religioner över hela världen, har shamanen representerat standarden för att ange naturen av religiös upplevelse.

Antropolog Felicitas Goodman28 har dock hävdat, att shamantekniker producerade inte bara den äldsta, men också den mest ihållande och bestående typ av religiös upplevelse, trancen. Genom en lång rad tekniker – meditation, bön, mässande, sjunga, dansa och så vidare – har religioner framkallat och skaffat upplevelser av trance. Enligt Goodman, representerar trancetillstånd den gemensamma nämnaren som ligger bakom all religiös upplevelse. Enligt Goodmans termer, alla religioner, vare sig de vet det eller inte, framkallar upplevelser av trance.

Även om Scientology-kyrkan använder specifika ”tekniker av extas”, de metoder och processer som kallas dess ”religiösa teknologi”, har kyrkan konsekvent insisterat på att den religiösa upplevelse som stöds av dessa metoder inte bör misstolkas som trance. Dessutom, i motsats till vanhedrande påståenden från anti-sekt propaganda, har de här teknikerna inte något samband med metoder som hypnos eller ”hjärntvätt”.29 Istället, religiösa tekniker som används i Scientology-kyrkan är inriktade mot att uppleva större klarhet av andlig medvetenhet.

För Scientology, är religiös upplevelse i grund och botten en fråga om att uppnå förståelse. Förståelsens natur representeras som en triangel – ARC-triangeln – som består av tre beståndsdelar: Affinitet, Verklighet, och Kommunikation.

För Scientology, är religiös upplevelse i grund och botten en fråga om att uppnå förståelse. Förståelsens natur representeras som en triangel – ARC-triangeln – som består av tre beståndsdelar: Affinitet, Verklighet, och Kommunikation. Som det första hörnet på den här triangeln, innebär affinitet graden av närhet, tillgivenhet, eller kärlek som man upplever i förhållande till en annan person. Det andra hörnet, verklighet, indikerar en mellanmänsklig överenskommelse om vad som verkar vara fallet i vilken situation som helst. Vid det tredje hörnet, kommunikation definierar utbytet av idéer. Som den viktigaste delen av den här ARC-triangeln, kan tydlig och klar kommunikation utgöra grunden för att skapa relationer med ömsesidig affinitet och inbördes överenskommelse om verklighet. Men eftersom alla tre aspekter av förståelse hänger ihop, beskrivs ARC-triangeln som växande allt eftersom förståelse ökar. Som en formel för att förstå människans natur av förståelse, fungerar ARC-triangeln som ett mått på ökande medvetenhet.

Religiös upplevelse i Scientology går framåt genom en serie graderade nivåer. Efter att ha uppnått nödvändiga ”releaser” från betingning av det reaktiva sinnet, kan en person uppnå det erfarenhetsmässiga tillståndet Clear. Enligt Scientology-kyrkan, ”finns det inte någonting som kan jämföras med den fullkomliga lyckan i tillståndet Clear beskrivet någonstans i vår kultur”.30 Liksom mystisk erfarenhet i allmänhet, kan därför erfarenheten av att vara Clear beskrivas som outsäglig, som ett tillstånd av medvetande som är bortom ord. Emellertid, också liksom mystisk erfarenhet, karaktäriseras det tillståndet av medvetande av en ökad medvetenhet i vilken ny kunskap och insikt är uppnådd.

Bortom tillståndet Clear, erbjuder Scientology tekniker för att uppnå ännu högre nivåer av andlig frihet och förmåga. Som en Opererande thetan, en person som upplever dessa högre nivåer sägs bli en ”Medveten och villig orsak över liv, tanke, materia, energi, rum och tid”.31 Anspråk görs på extraordinära förmågor för den Opererande thetanen. Som en shaman, t.ex., skall en Opererande thetan kunna uppleva medvetenhet oberoende av den fysiska kroppen. Men vid dessa högre nivåer, är den huvudsakliga förmågan som återvinns av en Opererande thetan erfarenheten om evigheten. Genom den erfarenheten, uppnår personen kunskap om odödlighet och frihet från cykeln av födelse och död. Den andliga kunskapen, frihet, och kraft som representeras av den Opererande thetanen, är det yttersta målet för Scientology-religionen. I grund och botten representerar dessa förmågor kulmen på en religiös strävan efter andlig räddning och odödlighet.

VII. Religiös organisation
LADDA NER VITBOKEN