Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

Bryan Ronald Wilson

Bryan Ronald Wilson är Reader Emeritus i sociologi vid University of Oxford. Från 1963 till 1993 var han också en Fellow of All Souls College, och valdes år 1993 till Emeritus Fellow.

I mer än 40 år har han förrättat forskning inom religiösa minoritetsrörelser i Storbritannien och utomlands (bland annat i USA, Ghana, Kenya, Belgien och Japan). Hans arbete har innefattat läsning av publikationer från dessa rörelser och, varhelst det varit möjligt, varit i kontakt med deras medlemmar på deras möten, tjänstgöring och i deras hem. Det har också medfört oavbruten uppmärksamhet på och kritisk utvärdering av verk från andra forskare.

Han innehar Degrees of B.Sc. (Econ) och fil.dr vid University of London och fil.mag. vid University of Oxford. År 1984 erkände University of Oxford värdet av hans publicerade verk genom att tilldela honom graden av Doctor of Literature (den högsta akademiska graden inom humaniora). År 1992 gjorde katolska universitetet i Leuven, Belgien, honom till hedersdoktor. År 1994 valdes han till Fellow of the British Academy.

Vid olika tillfällen har han erhållit ytterligare följande utnämningar:

Docent vid Commonwealth Fund (Harkness-stiftelsen) vid University of California, Berkeley, USA, 1957–8

Gästprofessor vid University of Ghana, 1964

Docent vid American Counsel of Learned Societies, vid University of California, Berkeley, USA, 1966–7

Forskningskonsult för Sociologi of Religion till University of Padua, Italien, 1968–72

Besökande ledamot i Japan Society, 1975

Gästprofessor, katolska universitetet i Leuven, Belgien, 1976, 1982, 1986, 1993

Gästprofessor vid University of Toronto, Kanada, 1978

Gästprofessor i religionssociologi, och konsult för Religious Studies i Mahidol

University, Bangkok, Thailand, 1980–1;

Scott gästprofessor, Ormond College vid University of Melbourne, Australien, 1981

Gästprofessor, University of Queensland, Australien, 1986

Framstående gästprofessor vid University of California, Santa Barbara, Kalifornien, USA, 1987

För åren 1971–75, var han president Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (världsomspännande organisation för ämnet), år 1991 valdes han till Hedersordförande i den här organisationen som nu döptes om till Société Internationale de Sociologie des Religions.

Ledamot för the Society for the Scientific Study of Religion (USA) 1977–9

I flera år var han europeisk biträdande redaktör för Journal for the Scientific Study of Religion.

I sex år, gemensam redaktör för Annual Review of the Social Science of Religion (Årlig översikt av samhällsvetenskaperna för religion).

Han har föreläst om religiösa minoritetsrörelser i stor utsträckning i Storbritannien, Australien, Belgien, Kanada, Japan och Förenta staterna, samt då och då i Tyskland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge och Sverige.

Han har kallats som expertvittne angående sekter i domstolar i Storbritannien, Nederländerna, Nya Zeeland och Sydafrika och har tillhandahållit bevis under edligt intyg för domstolarna i Australien och i Frankrike. Han har också ombetts att ge expertutlåtande om religiösa rörelser för parlamentets utskott för inrikes frågor i underhuset (Parliamentary Home Affairs Committee of the House of Commons).

LADDA NER VITBOKEN