Rättigheter för arbetsgivare, anställda och frivilliga

Lagar om mänskliga rättigheter förbjuder diskriminering av en anställds religiösa övertygelse. Denna diskriminering gäller inte bara att anställa och avskeda, utan för alla bestämmelser, villkor och privilegier gällande anställning. [26]

Direkt diskriminering innebär mindre fördelaktig behandling på grund av religion eller tro. Faktiska exempel är när en arbetsgivare vägrar att anställa individer som är förbundna med en viss religion eller kräver alla blivande anställda på att intyga att de inte är med i en viss religion.

Indirekt diskriminering sker när en till synes neutral bestämmelse eller metod sätter medlemmar av en viss trosuppfattning i ett ogynnsamt läge, såvida inte det ogynnsamma läget kan motiveras. Faktiska exempel är när manliga anställda skall vara renrakade, vilket skulle diskriminera sikhiska män.

Full respekt för religiös självständighet innebär insikten att individer har rätt att manifestera sin religion i sina privata liv genom frivilligt arbete i sitt religiösa samfund genom att ägna sig åt missionärsarbete eller andra tjänster för att främja sin religiösa mission i sitt samhälle. [27]

 

[26] FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 18, Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Artikel 18, den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, Artikel 9, Direktivet om likabehandling i arbetslivet, Internationella arbetsorganisationens konvention nr 111.

[27] Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia ¶ 120-121 (App. 302/02), 10 juni 2010.

XIV. Bildande, registrering eller erkännande av juridiska religiösa enheter
LADDA NER PDF