Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

L. Ron Hubbard, Scientologi-kyrkan och religionsfrihet

Religiös frihet och tolerans har alltid varit en viktig princip i hjärtat av Scientologi. Scientologins trosbekännelse av den 18 februari 1954, skriven av L. Ron Hubbard, grundare av Scientologi-religionen, har följande lydelse:

Vi inom kyrkan tror: Att varje människa har en oförytterlig rätt till sina egna religiösa bruk och deras utövning. 

I sina skrifter och föreläsningar ägnade sig Mr Hubbard regelbundet åt att främja och skydda religiös frihet och religiös tolerans för medlemmar av alla religioner. Till exempel, i sitt verk Vägen till lycka, en icke-religiös moralkodex som han skapade, skrev han:

Om man nu ger någon ett råd beträffande detta [om religiös frihet], är det säkrast att man helt enkelt hävdar vars och ens rätt att tro som man vill. Det står var och en fritt att framlägga sina egna övertygelser för att vinna bifall. Man är i farozonen när man försöker angripa andras övertygelser, och i ännu högre grad när man attackerar och försöker skada dem på grund av deras religiösa övertygelser. [1]

På samma sätt har Scientologi-kyrkan under hela dess existens engagerat sig i aktiviteter för att främja och skydda religiös frihet över hela världen för alla och envar. Scientologer arbetar hängivet för denna princip, vilket bestyrks genom deras löfte att ”understödja religionsfrihet” till ”nytta för alla”.[2]

[1]Vägen till lycka, ¶ 18, L. Ron Hubbard, 1981. Se http://www.vagentilllycka.org/thewaytohappiness/precepts/respect-the-religious-beliefs-of-others.html.

[2]En scientologs kodex, 12.

VII. Två dimensioner
LADDA NER PDF