Om författaren

Bryan Ronald Wilson är Reader Emeritus i sociologi vid University of Oxford. Från 1963 till 1993 var han också en Fellow of All Souls College, och valdes år 1993 till Emeritus Fellow.

I mer än 40 år har han förrättat forskning inom religiösa minoritetsrörelser i Storbritannien och utomlands (bland annat i USA, Ghana, Kenya, Belgien och Japan). Hans arbete har inneburit att läsa publikationer från dessa rörelser och, när det varit möjligt, umgås med medlemmar vid möten, förrättningar och i hemmiljö. Det har också medfört oavbruten uppmärksamhet på och kritisk utvärdering av verk från andra forskare.

Han är filosofie doktor (ekonomi) och fil.dr vid University of London och fil.mag. vid University of Oxford. År 1984 insåg University of Oxford värdet av hans publicerade verk genom att ge honom graden D.Litt. År 1992 gjorde katolska universitetet i Leuven, Belgien, honom till hedersdoktor. År 1994 valdes han till Fellow of the British Academy.

Vid olika tillfällen har han erhållit ytterligare följande utnämningar:

Docent vid Commonwealth Fund (Harkness-stiftelsen) vid University of California, Berkeley, USA, 1957–8

Gästprofessor vid University of Ghana, 1964

Docent vid American Counsel of Learned Societies, vid University of California, Berkeley, USA, 1966–7

Forskningskonsult för religionssociologi vid universitetet i Padova, Italien, 1968–72

Besökande ledamot i Japan Society, 1975

Gästprofessor vid katolska universitetet i Leuven, Belgien, 1976, 1982, 1986, 1993

Gästprofessor vid University of Toronto, Kanada, 1978

Gästprofessor i Sociologi of Religion och konsult för religiösa studier i Mahidol University i Bangkok, Thailand, 1980–1

Scott gästprofessor, Ormond College vid University of Melbourne, Australien, 1981

Gästprofessor, University of Queensland, Australien, 1986

Gästprofessor, University of California, Santa Barbara, Kalifornien, USA, 1987

Under åren 1971–5, var han ordförande för Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (den världsomspännande organisationen för denna disciplin); 1991 valdes han till hedersordförande i denna organisation, som nu har bytt namn till Société Internationale de Sociologie des Religions

Ledamot för Society for the Scientific Study of Religion (USA), 1977–9

Under flera år var han europeisk biträdande redaktör för Journal for the Scientific Study of Religion.

Under sex år var han gemensam redaktör för Annual Review of the Social Science of Religion.

Han har föreläst i omfattande grad om religiösa minoritetsrörelser i Storbritannien, Australien, Belgien, Kanada, Japan och Förenta staterna samt sporadiskt i Tyskland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge och Sverige.

Han har kallats som expertvittne för sekter i domstolar i Storbritannien, Nederländerna, Nya Zeeland och Sydafrika och han har tillhandahållit skriftliga bevis för domstolar i Australien och i Frankrike. Han har också blivit ombedd att ge skriftliga expertråd om religiösa rörelser för Parliamentary Home Affairs Committee i engelska underhuset.

Han har bland annat publicerat nio böcker som ägnas helt eller delvis till religiösa minoritetsrörelser:

Sects and Society: the Sociology of Three Religious Groups in Britain, London: Heinemann och Berkeley: University of California Press, 1961, omtryckt, Westport, Connecticut, USA, Greenwood Press, 1978

Patterns of Sectarianism (redigerad) London; Heinemann, 1967

Religiösa sekter, London: Weidenfeld och Nicholson, New York: McGraw Hill, 1970 (även utgiven i översättning till franska, tyska, spanska, svenska, tyska och japanska)

Magic and Millennium, London: Heinemann och New York: Harper’s and Row, 1973

Contemporary Transformations of Religion, London: Oxford University Press, 1976 (även utgiven i översättning till italienska och japanska)

The Social Impact of the New Religious Movements (De sociala effekterna av nya religiösa rörelser) (redigerad) New York, Ros Sharon Press, 1981

Religion in Sociological Perspective, Oxford: Clarendon Press, 1982 (även utgiven i översättning till italienska; japanska översättningen i förberedelse)

The Social Dimensions of Sectarianism Oxford: Clarendon Press, 1990

A Time to Chant: the Soka Gakkai Buddhists in Britain, [med K. Dobbelaere] Oxford: Clarendon Press, 1994 (japansk översättning i förberedelse).

Han har också bidragit till mer än 25 artiklar om religiösa minoritetsrörelser, för redigerade verk och lärda tidskrifter i Storbritannien, USA, Frankrike, Belgien, Holland, och Japan, och Encyclopaedia Britannica, Encyclopedia of Social Sciences, samt Encyclopedia of Religion, och förbereder för närvarande ett bidrag till Enciclopedia Italiana.

LADDA NER VITBOKEN