Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

IV. Slutsats

För forskare inom området religionshistoria, sociologi och/eller jämförande religion, finns det inget tvivel om att Scientology är en religion.

Genom auditering och studium av L. Ron Hubbards arbeten, ökar en individ sin andliga medvetenhet och strävar efter enighet på alla dynamiker, inklusive 7:e dynamiken (den andliga dimensionen) och 8:e dynamiken (det Högsta väsendet). Det är en religiös rörelse med sin egen doktrin och utövning och en gemenskap som fastställts för och kretsar kring dess religiösa övertygelser. Scientology har sina egna ritualer och symbolik och grundar sig på upptäckter och visioner av dess grundare, L. Ron Hubbard.

Scientology delar vissa egenskaper med andra religioner men är, för dess anhängare, en unik väg som länkar dem till det andliga och gudomliga.

Christiaan Vonck
Antwerpen, 1996

Anmärkningar
LADDA NER VITBOKEN