Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

OM FÖRFATTAREN

Utbildning

Marnixschool (Antwerpen)

K. Atheneum (Antwerpen)

Landbouwschool (Jordbruk i Stabroek)

Institut Biblique Européen, Paris, Frankrike (1957–60)

Lingvistik (S.I.L. i samarbete med University of London. 1959)

Seminario Teologica Baptista, Lissabon, Portugal (1960–61)

Prästvigd

United Protestant Church i Belgien (Genk, 1979)

Southern Baptist Convention (Phoenix, Arizona, USA, 1980)

Protestantse Theologische Faculteit, Bryssel, Belgien (1969–70)

Southern University, USA. Fil.dr doktorsavhandling, “The Philosophy of Inmates based on the Theology of K. Barth & R Otto” [”Filosofin hos intagna, baserad på teologi av K. Barth & R. Otto”] (1977)

Parthasarathy C. Academy, Indien: Honorary fil.dr (1985)

Befattningar

Biträdande kaplan (C.I.B.I) i belgiska armén i Tyskland (1962–1963)

Lärare i protestantisk religion, statliga skolor (1963–65)

Redaktör/grundare av var fjortonde dag-tidskriften ”Op Vrije Voeten” (1962–79)

Chef/grundare av Op Vrije Voeten ungdomsservice (1963–79)

Grundare/administratör av Independent Federation for Youth Services (fram till 1978)

Medlem av kommissionen och rådet i ministeriet för nationell utbildning och kultur (fram till 1978)

Grundare och ordförande för belgiska Surinam kommittén (1975–92)

Förrättare för Flemish-Periodical Press Association (1967–83)

Nationell chef för International Christian Youth Exchange (1971–76)

Nationell korrespondent för Ecumenical Youth Council Europe (1975–77)

Ungdomsminister för Gospel Missionary Union (Zeist) i Belgien fram till 1970

Nationell direktör för Youth for Christ (1963–79)

Kassör i YFC-International Europe (1967–1970)

Kaplan för fängelsesystemet (1976–82)

Kaplan för gästarbetare (1980–85)

Medlem av General Assembly of the Schola Para Medicorum (1982–89)

Medlem av U.P.C.B. (Brasschaat)

Medlem av generalförsamlingen vid fakulteten för jämförande studier av religioner (1980– )

Rektor vid fakulteten för jämförande studier av religioner (1980– )

Professor i filosofisk teologi (1985– )

Medlem av stiftelsen ”Craeybeckx, Detiège, Grootjans”, vid universitetet i Antwerpen (1995– )

Förrättare för Världskongressen för trossamfund (1974– )

Förrättare för vänner av Etnografiska museet i Antwerpen (1979– )

Medlem av Ecumenical Workshop for Information in Europe (1974– )

Medlem av W.C.R.p. Belgien (1989–)

Rådgivare till Commission Christianity-Islam of the U.P.C.B. (1981–)

Medlem av Baptists Ministers’ Fellowship (1979– )

Förrättare för Patronizing Committee – jurisdiktion Antwerpen (1982– )

Redaktör för ”Acta Comparanda”, (1983– )

Reporter för ”Kerk en Leven”, (1974– )

Pastor för Multi-Lingual Baptist Church, Antwerpen (1983– )

Medlem i Antwerpens Philosophical Association Werkgroep Kierkegaard (1990– )

LADDA NER VITBOKEN